Beelden van studenten hbo-verpleegkunde over werkvelden in de gezondheidszorg; Een systematische literatuurstudie

  • Margriet van Iersel (Speaker)
  • Latour, C. H. M. (Speaker)
  • Rien De Vos (Speaker)
  • W.J.M. Scholte op Reimer (Speaker)
  • Paul Kirschner (Speaker)

Activity: Talk or presentationOral presentation-

Description

De extramuralisering van de gezondheidszorg leidt tot meer patiënten thuis met complexe zorgvragen, die veelal zorg krijgen van verpleegkundigen. Hbo-verpleegkundestudenten oriënteren zich voor hun toekomstig beroep echter vooral op het algemeen ziekenhuis, en dit leidt tot tekorten op de arbeidsmarkt. De positieve beeldvorming over het ziekenhuis wordt in de opleidingscurricula vaak bevestigd en mogelijk is er daarnaast sprake van een belemmerende beeldvorming over werken in de wijk. Om inzicht te verkrijgen over of/hoe curriculum-herontwerp effectief kan zijn in het bevorderen van een positieve beeldvorming over wijkverpleegkunde werd een systematische literatuurstudie uitgevoerd in de databases ERIC, PsycInfo, MEDLINE en CINAHL in maart-augustus 2014. Artikelselectie vond plaats op basis van in-en exclusiecriteria en een kwaliteitsassessment. Geïncludeerd werd kwalitatief en kwantitatief onderzoek van na 2004; een flowchart en samenvattende tabel met informatie over ieder artikel werd toegevoegd. De zoekstrategie leverde 522 artikelen op; 39 artikelen werden geïncludeerd.
‘Medisch georiënteerde’ verpleegkunde met verpleegtechnische handelingen is populair, terwijl zorg aan chronisch zieken, psychiatrische patiënten en ouderen minder belangstelling kent. De ziekenhuisomgeving wordt als interessant beschouwd door het gebruik van technologieën en de dynamiek, een beeld dat door de media wordt bevestigd. Aan wijkverpleegkunde worden negatieve en positieve eigenschappen toegekend. Studenten zien dit enerzijds als een beroep met laag-complexe zorg aan vaak oudere patiënten, in de belastende combinatie van solistisch werken, verantwoordelijkheid en een hoge werkdruk. Anderzijds wordt de wijkverpleegkundige ook gezien als een generalistisch zorgverlener die als ‘manusje-van-alles’ optreedt bij het hanteren van (combinaties van) somatische, psychiatrische en sociale zorgvragen. Het feit dat de zorg bij de patiënt thuis plaats vindt wordt gezien als een sfeerverhogend element in het meer persoonlijke dat de zorg kenmerkt, maar het kent ook een negatieve connotatie door de gebrekkige controle over de werkomstandigheden.
Period24 Nov 2017
Event titleCarvasz 2027
Event typeConference
LocationEde, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionNational