CONSORTIUMBIJEENKOMST PREVENT: VERWELZIJNING VAN ZORG EN VERZORGING VAN WELZIJN

Activity: Talk or presentationOral presentationProfessional

Description

Op 11 oktober ’22 was de derde consortiumbijeenkomst van PREVENT. De HU en HvA gingen met meer dan 30 partners in gesprek over integrale wijkgerichte preventie op het snijvlak van gezondheid en welzijn. In een goed bezochte bijeenkomst in Amsterdam Zuidoost werden de aanwezigen geïnspireerd met inzichten vanuit onderzoek en praktijk en werden de eerste stappen gezet voor kennisvragen van PREVENT.
Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal Werk (HvA) trapte af met een mooie presentatie waarin de verwelzijning van zorg en de verzorging van welzijn centraal stonden. Oplossingen voor zorgvraagstukken liggen niet altijd bij de zorg. Zo werden mensen letterlijk ziek door het toeslagenschandaal en is armoede een belangrijke voorspeller voor gezondheid. Een gevoel van erbij horen, netwerken vormen en daar aanspraak op kunnen doen is heel waardevol voor het welzijn van mensen. Voorbeelden van initiatieven op het snijvlak welzijn en zorg zijn een huisarts die met haar patiënten in de wijk wandelt en de ‘leef lang flat’; een innovatief woonconcept waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Een betere samenwerking is nodig, stelt Lex Veldboer, de zorg kan het eigen takenpakket verbreden met welzijnstaken en welzijnspartijen betrekken als nieuwe partner in de zorgketen. Een belangrijke stap hierin is om elkaars taal te spreken, of in ieder geval te begrijpen. Het mede door Lex samengestelde ‘Lexicon nabijheid en sociaal werk’ (hier te downloaden) is een verhelderende mini encyclopedie over veelgebruikte ‘nabije’ begrippen in het lokale sociaal domein.
Period11 Oct 2022
Event titleConsortiumbijeenkomst PREVENT: Verwelzijning van zorg en verzorging van welzijn
Event typeOther
LocationAmsterdam, NetherlandsShow on map