De invloed van Rhythmic Auditory Stimulation op de loopsnelheid bij mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel - Een Systematic Review.

Activity: Educational contribution / Supervising student theses, products Supervising student thesesEducational

Description

Introductie: Volgens de Nederlandse Hersenstichting krijgen zo’n 130.000 mensen per jaar in
Nederland te maken met een vorm van hersenletsel. In Nederland leven er 645.900 mensen met de
gevolgen van Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Na het oplopen van NAH kunnen mensen last
houden van de gevolgen. Eén van deze gevolgen is een vermindering van de loopsnelheid. In de
KNGF-richtlijn beroerte worden verschillende interventies benoemd voor het verbeteren van de
loopsnelheid. Rhythmic Auditory Stimulation (RAS) is hier één van. Ondanks dat RAS in de richtlijn
wordt erkend, is het effect ervan onvoldoende onderzocht. Het doel van deze Systematic Review is
het effect van RAS aantonen ten opzichte van conventionele therapie bij NAH gericht op de
loopsnelheid.
Methode: Er is op een systematische wijze gezocht naar literatuur op verschillende databases.
Vervolgens zijn de studies gescreend op in- en exclusiecriteria en is de full-tekst beoordeeld op
kwaliteit door middel van de Pedro-checklist. Bij een score van 6 of hoger op de PEDro-checklist
werden de studies geïncludeerd in deze Systematic Review.
Resultaten: In totaal zijn er zes RCT-studies geïncludeerd binnen dit onderzoek. Dit geeft een
participanten deelname van 161 personen. In al deze studies is de werking van RAS vergeleken met
conventionele therapie. Drie studies lieten een statistisch significante verbetering zien ten opzichte
van de controlegroep p>0,05. En drie studies lieten een klinisch significante verbetering zien.
Conclusie: Uit dit onderzoek is gebleken dat er aanwijzingen zijn dat RAS een positieve werking heeft
op de loopsnelheid bij mensen met NAH in vergelijking met conventionele therapie. Gebleken is dat
RAS een goed toepasbare interventie is om te implementeren in de praktijksetting. Ondanks de
positieve uitkomsten van RAS zijn de auteurs van dit onderzoek het eens dat er grootschaliger
onderzoek gedaan moet worden naar de verschillende aspecten van RAS. Denk hierbij aan beats per
minute, muziekgenre en behandelintensiteit.
Period31 Dec 2020
Degree of RecognitionNational