De ronde: lachgas: niet om te lachen

Activity: Talk or presentationInvited talkSocietal

Description

Het ‘recreatieve’ gebruik van lachgas is de afgelopen jaren fors toegenomen. Gebruikers en verkopers geven aan dat het ‘niet illegaal’ is en proberen hiermee het gebruik te normaliseren. De risico’s van verslaving en de gevolgen voor de gezondheid worden veelal onderschat. De opslag, het vervoer en de distributie van het middel vindt onder ongecontroleerde omstandigheden plaats. Dit is daarmee een veiligheidsrisico en leidt ook tot maatschappelijke onrust. Er is sprake van hinder en overlast. Ook zijn er risico’s voor de verkeersveiligheid. Tenslotte is het middel zelf schadelijk voor het milieu met daarbij het gebruik van plastic ballonnen en metalen patronen die veelal in de openbare ruimte belanden.
Met de huidige wet- en regelgeving kan hier tot op heden niet adequaat tegen opgetreden worden. De verwachting is dat landelijke maatregelen nog een tijd op zich laten wachten. Diverse gemeenten willen nu kunnen optreden en gezien de ernst van de problematiek landelijke maatregelen niet afwachten.
Inmiddels zijn er mogelijkheden voor aanpassing van de APV. Deze worden momenteel door de portefeuillehouder voorbereid. Dit kan handhavers en politie helpen om adequaat op te treden tegen de handel en is daarmee een belangrijke stap.
Omdat dit de handel en het gebruik niet volledig tegen zal gaan, is bewustwording van de gezondheidsrisico’s onder potentiële gebruikers gewenst. Daartoe is het nodig om te verkennen hoe wij preventieve maatregelen kunnen en willen inzetten.
Period7 Dec 2021
Held atGemeente Amersfoort, Netherlands
Degree of RecognitionLocal