Een goed gesprek

Activity: Talk or presentationInvited talkSocietal

Description

Hoe voeren ouders en pedagogisch medewerker een goed gesprek over een kind? Deze vraag staat centraal in dit webinar en sluit aan op een aandachtspunt dat uit het klanttevredenheidsonderzoek onder ouders van KinderRijk naar voren kwam: de behoefte aan meer informatie/communicatie over de ontwikkeling van hun kind(eren).
Op basis van wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse kinderopvang worden enkele adviezen gegeven voor ouders en professionals in de kinderopvang. Zien pedagogisch medewerkers en ouders hetzelfde als zij kijken naar de ontwikkeling van een kind? En zien de ouders hetzelfde in hun kind? Uitkomsten uit recent onderzoek geven enig inzicht in deze vragen èn maakt een vertaling naar de praktijk mogelijk.
Period20 May 2021
Held atKinderrijk, Netherlands
Degree of RecognitionLocal