Het balanceren van Professionalism: Professionele kennis, identiteit en actie van beginnende HBO studenten

Activity: Talk or presentationOral presentationAcademic

Description

‘Professionalism’ omvat professionele kennis, identiteit en actie. Deze
elementen zijn alle drie nodig bij het kunnen handelen en interacteren als
professional en studenten veranderen in hun ontwikkeling tot professional op
alle vlakken (Griffioen, 2019). Het is nog onbekend hoe deze drie elementen
zich daarbij tot elkaar verhouden en wanneer er sprake is van balans of
functionele of disfunctionele onbalans. Dit meerjarige onderzoek heeft tot doel
hier meer zicht op te krijgen.
Deze presentatie richt zich op het eerste studiejaar. Beginnende hbostudenten
hebben specifieke verwachtingen van de kennis die zij gaan opdoen
(Brownlee et al., 2009), maar we weten niet hoe deze samenhangt met
verwachtingen betreffende professioneel handelen en identiteit.
Period5 Jul 2023
Event titleOnderwijs Research Dagen 2023 (ORD): Kans op balans
Event typeConference
LocationAmsterdam, NetherlandsShow on map