Het effect van aërobe training op het cognitief functioneren van mensen met milde en licht gematigde dementie: een systematische review van randomized controlled trials

Activity: Educational contribution / Supervising student theses, products Supervising student thesesEducational

Description

Doel
Het doel van deze systematische review is om het effect van een aërobe interventie op het cognitief functioneren van mensen met milde en licht gematigde dementie te onderzoeken.
Methode
Een systematische review van randomized controlled trials die het effect van een aërobe interventie op het cognitief functioneren in een populatie van mensen met milde of licht gematigde dementie (Mini Mental State Examination ≥18 of Clinical Dementia Rating 0.5 - 1 punt) onderzoeken. Elektronische database PubMed is gebruikt voor het zoeken naar Nederlands- en Engelstalige randomized controlled trials.
Resultaten
Er zijn in totaal vijf randomized controlled trials geïncludeerd in deze systematische review. Eén onderzoek beschrijft een significant verschil tussen interventie- en controlegroep in psychomotorische snelheid en een ander op de Cambridge Cognitive Examination. Ook heeft één onderzoek een significant verschil gevonden op de Symbol Digit Modalities Test in de per protocol
analyse bestaande uit ‘high exercise subjects’.
Conclusie
Er zijn aanwijzingen dat aërobe training een positief effect kan hebben op het cognitief functioneren
van mensen met milde en licht gematigde dementie. Een aërobe interventie, waarbij de focus ligt op
lopen en fietsen, is naar verwachting goedkoop en gemakkelijk inzetbaar. Echter laat het merendeel
van de onderzoeken geen of weinig statistisch significante verschillen zien tussen de interventie- en
de controlegroep. Wel is er een trend zichtbaar waarbij hoge trainingsintensiteiten en veranderingen
in VO2max en peak VO2 verband houden met significante verschillen op het domein geheugen en bij
het meetinstrument de Symbol Digit Modalities Test (SDMT), wat zich richt op cognitieve
veranderingen.
Period3 Jan 2022