Het effect van een 12-weeks progressief weerstandstrainingsprogramma bij kwetsbare ouderen met een dagelijkse eiwitinname van 1,2 gram per kilogram lichaamsgewicht of hoger, in vergelijking met kwetsbare ouderen die een lagere eiwitinname hebben, op de toename van spierkracht gemeten met de leg press en leg extension

Activity: Educational contribution / Supervising student theses, products Supervising student thesesEducational

Description

Introductie: Met de vergrijzing groeit de aandacht voor gezond ouder worden en een actieve levensstijl. Sport en lichaamsbeweging zijn cruciaal voor het welzijn van ouderen. Eiwitten spelen een essentiële rol bij het behouden van spiermassa en kracht. Ondanks veel studies, is er weinig onderzoek naar eiwit effecten bij ouderen. Deze studie beoogt inzicht te geven in eiwit effecten op sportprestaties bij ouderen, om kennislacunes te vullen en evidence-based voedingsrichtlijnen te ondersteunen. Begrip hiervan kan niet alleen de gezondheid bevorderen, maar ook de kwaliteit van leven en onafhankelijkheid van ouderen vergroten.
Methode: Het onderzoek omvat een 12 weken durend trainingsprogramma met kwetsbare 65+ers verdeeld in twee groepen: de interventiegroep (1,2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht of meer) en de controlegroep (minder dan 1,2 gram eiwit per kilogram). De primaire uitkomst is het verschil in weerstand gemeten in kilogram via One Rep Max (1RM). Beide groepen volgen identieke trainingsprogramma's met leg press en leg extension oefeningen. Data wordt verzameld via TEAMS-onderzoeksdatabase en geanalyseerd met SPSS, waarbij de vooruitgang van de twee groepen (<1,2 of >=1,2 gram eiwitten) wordt berekend met behulp van een ongepaarde T-toets.
Resultaten: Om de resultaten te onderzoeken worden de leg press en leg extension gebruikt als maat van spierkracht. De resultaten tonen aan dat er geen significant verschil is tussen de twee groepen in termen van spierkracht bij zowel de leg press (P = 0,81) als de leg extension (P = 0,49). Voor het verband tussen kwetsbaarheid (gemeten met de TFI) en eiwitinname, toont de correlatietoets geen significant verband aan, hoewel er een positieve correlatie werd waargenomen.
Conclusie: Aan de hand van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat een hogere eiwitinname (van >=1,2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht) geen significant effect lijkt te hebben op spierkracht bij kwetsbare ouderen.
Period1 Aug 202331 Jan 2024