Het effect van eiwitrijke voedingssupplementen op het trainingsvolume van (pre)kwetsbare ouderen tijdens een 12 weeks progressief weerstandstrainingsprogramma: een kwantitatief retrospectief onderzoek

Activity: Educational contribution / Supervising student theses, products Supervising student thesesEducational

Description

Introductie: De wereld en Nederland vergrijzen, op dit moment zijn er 723 miljoen mensen wereldwijd van de leeftijd 65 jaar of ouder. Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig wonen. In 2020 woonde 92% van de 75-plussers in
Nederland zelfstandig, dit percentage is met 9% gestegen in vergelijking met 1990. Dit kan resulteren in verschillende problemen zoals sarcopenie en ondervoeding. Eiwitrijke interventies in combinatie met weerstandstrainingen lijkt een aandeel te hebben in het verbeteren van de spierkracht van deze populatie. Waar echter nog geringe informatie over te vinden is, is het effect van trainingsvolume op sarcopenie en het effect van een eiwitrijke voedingssupplementen op trainingsvolume. Het doel van dit kwantitatief retrospectieve onderzoek is om het effect van eiwitrijke voedingssupplementen op het trainingsvolume en de spierkracht gemeten doormiddel van de 1-RM te weergeven.
Methode: De participanten werden gerandomiseerd in twee groepen tijdens een twaalf weken durend progressief weerstandstrainingsprogramma waarbij één groep, de controlegroep (n=75) alleen weerstandstraining ontving en de interventiegroep (n=65) naast de weerstandstraining eveneens eiwitrijke voedingssupplementen ontving. De belangrijkste uitkomstmaten waren het verschil in trainingsvolume en van kracht gemeten door 1-RM van de leg press en leg extension. Eveneens is het verschil tussen de interventiegroep en de controlegroep cruciaal als uitkomstmaat.
Resultaten: De participanten bestonden uit 34 mannen en 106 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van73.7. De participanten hadden een gemiddelde BMI van 28.1, een gemiddelde score van 19.3 op de Barthel-Index en een gemiddelde score van 42.7 op de SF-12. Er is geen significant verschil gevonden in het trainingsvolume tussen de groepen. Er is wel een significant verschil gevonden in
de kracht van de leg press (p<0,001), maar niet van de leg extension.
Conclusie: De belangrijkste bevinding van de studie is dat het eiwitrijke voedingssuppletie geen significant effect heeft op het trainingsvolume bij ouderen tijdens een twaalf weken durend progressief weerstandstrainingsprogramma. Wel heeft het eiwit suppletie effect op kracht gemeten met 1-RM van de leg press. In de praktijk zal er geen advies gegeven te hoeven worden voor eiwitrijke voedingssupplementen als het gaat om trainingsvolume. Dit advies kan wel gegeven worden op hetgebied van de 1-RM verhogen bij de leg press.
Period1 Feb 20231 Jul 2023