Inplanning (External organisation)

Activity: MembershipMembership of network-

Description

Secretaris en vice-voorzitter RedactieraadNL, Penningmeester Stichting InPlanningNL.

InPlanning is een internationaal online platform voor planologiepublicaties. Het platform is een initiatief van de Association of European Schools of Planning (AESOP), in samenwerking met de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, basiseenheid Planologie, van de Rijksuniversiteit Groningen. De organisatie kent een coöperatievorm.

Redactieraad nl
In Planning is een online platform voor planologiepublicaties. Het platform is een initiatief van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, basiseenheid Planologie, van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de Association of European Schools of Planning (AESOP). De organisatie kent een coöperatievorm.

De kwaliteit van de uitgaven wordt bewaakt door een Redactieraad waarin alle Planologie opleidingen in Nederland zijn vertegenwoordigd, zowel universitair als vanuit het hoger beroepsonderwijs.

Doel is het op innovatieve wijze uitgeven en aanbieden van digitale studieboeken, vaktijdschriften en andere (internationale) publicaties op het gebied van planologie.

In Planning Nederland wordt financieel ondersteund door de opleidingen in Nederland die zich daartoe hebben verenigd in de Stichting UPE-InPlanning.nl. Momenteel zijn dit de Rijksuniversiteit Groningen, De Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Wageningen.
Period2015 → …
Held atInplanning, Netherlands