Is er een verband tussen de mate van kwetsbaarheid gemeten met de TFI op spierkracht gemeten met de 1RM test en handknijpkracht test en 30 CST bij thuiswonende ouderen?

Activity: Educational contribution / Supervising student theses, products Supervising student thesesEducational

Description

Inleiding: De vergrijzing van de bevolking brengt uitdagingen met zich mee, waaronder hogere zorgkosten en een grotere kwetsbaarheid bij ouderen. Regelmatige lichamelijke beweging kan een positief effect hebben op de gezondheid en het functioneren van ouderen. In dit onderzoek wordt de Tilburg Frailty Indicator (TFI) gebruikt als meetinstrument om de kwetsbaarheid te beoordelen. De TFI bestaat uit vragen over fysieke, psychologische en sociale aspecten van de kwetsbaarheid. Het doel is om te onderzoeken of de TFI kan worden toegepast om de spierkracht van ouderen te classificeren en zo bij te dragen aan behandelplannen in de klinische praktijk.
Methode: In deze studie wordt cross sectionele data van het TEAMS onderzoek gebruikt om de relatie tussen kwetsbaarheid en spierkracht te onderzoeken bij kwetsbare ouderen. Daarnaast worden spierkrachtmetingen zoals 1RM leg press, extension handknijpkracht en de 30 CST uitgevoerd om de relatie tussen kwetsbaarheid en spierkracht te onderzoeken. De correlatie-analyse wordt uitgevoerd met behulp van de Pearson’s correlatiecoëfficiënt.
Resultaten: In deze analyse worden gegevens verzameld van 168 deelnemers. TFI score en 1RM leg extension test: correlatie = -0.009, p = 0.915, TFI score en 1RM leg press test: correlatie = -0.002, p = 0.984 en TFI score en 30 CST: correlatie = -0.083, p = 0.307
Conclusie: De resultaten suggereren dat er geen significante correlatie bestaat tussen de TFI score en 1 RM leg extentie, 1 RM leg press, handknijpkracht en 30 CST.
Het is belangrijk om in toekomstige onderzoeken andere relevante variabelen in overweging te nemen die van invloed kunnen zijn op de relatie tussen kwetsbaarheid en fysieke kracht.
Period1 Feb 20231 Jul 2023