Kritisch denken met systeemdiagrammen - Workshop t.b.v. NIBI conferentie voor biologiedocenten bovenbouw HAVO & VWO

Activity: Participating in or organising an eventOrganising a conference, workshop, ...Professional

Description

In project Denker (https://denker.nu) wordt onderzocht hoe kwalitatief modelleren effectief kan worden ingezet als een methode om bij leerlingen in het voortgezet onderwijs (klas 2 t/m 5) vaardigheid in systeemdenken te ontwikkelen. Samen met de betrokken onderwijspartners (docenten, lerarenopleiders en onderzoekers), zijn diverse lesactiviteiten ontwikkeld en uitgevoerd in het voortgezet onderwijs. De lesactiviteiten zijn gericht op diverse onderwerpen zoals bijvoorbeeld het broeikaseffect, voedselketen en eutrofiëring.

Tijdens deze lesactiviteiten (ongeveer 2-3 lesuur) maken leerlingen, met behulp van het door ons ontwikkelde softwarepakket Dynalearn, conceptuele modellen van diverse systemen waarbij het leren van de vakinhoudelijke doelen en systeemdenken hand in hand gaan. Dynalearn maakt gebruik van symbolische representaties van onderdelen van systemen die leerlingen stapsgewijs aangeleerd krijgen. In het eerste jaar leren de leerlingen o.a. enkele van deze symbolen te onderscheiden (bijvoorbeeld entiteiten en grootheden) en causale ketens te maken met positieve en negatieve verbanden. Door het maken van het model en het simuleren met verschillende beginsituaties leren de leerlingen het gedrag van het systeem te begrijpen. Gedurende het project breiden ze hun repertoire van symbolen verder uit waardoor ze steeds complexere systemen kunnen maken.

Tijdens de workshop wordt het project besproken. Vervolgens gaan de deelnemers aan de slag met een lesactiviteit met Dynalearn.
Period11 Nov 2021
Event typeWorkshop
Conference number35
LocationEgmond aan zee, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionNational