Leernetwerk: Sterke Schakels tussen onderwijs en praktijk

  • Dion Dresschers (Participant)
  • B.G.M. Sol (Participant)

Activity: Educational contribution / Supervising student theses, products Educational contribution Educational

Description

In het leernetwerk Sterke Schakels tussen onderwijs en praktijk (ZonMw projectnummer
2061200081) is de samenwerking tussen docenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en
wijkverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties Cordaan en Amstelring tot stand gekomen met
concrete resultaten voor verbetering van de kwaliteit van onderwijs en zorg. Er zijn 6 plenaire
bijeenkomsten georganiseerd, waar docenten en wijkverpleegkundigen spraken over actuele thema’s
binnen de wijkzorg. In deze bijeenkomsten zijn onderwerpen geselecteerd welke binnen praktijk en
onderwijs meer aandacht zouden moeten krijgen: het verpleegkundig onderwijs meer ‘wijk-proof’
maken op het gebied van leiderschap, e-health en vaardigheidstraining. Ook het beter toegankelijk
maken van de wijkzorg voor studenten bleek een belangrijk onderwerp. Op deze thema’s zijn
concrete producten gemaakt voor de praktijk. In Sterke Schakels 2.0 heeft de samenwerking een
vervolg gekregen. De samenwerking werd uitgebreid met het MBO, omdat zij een belangrijke rol in de
wijkteams vervullen. Het netwerk werd daarvoor uitgebreid met het ROC van Amsterdam. Docenten
van de MBO-V van het ROC Amsterdam en de HBO-V van de HvA hebben samen met de
(wijk)verpleegkundigen het leernetwerk benut om samen te werken en onderwijs en stagebegeleiding
specifiek in de wijkpraktijk te verbeteren en op elkaar af te stemmen.
PeriodOct 2015Oct 2017