LOF voor de Leraar - leraren onderzoeken het LerarenOntwikkelFonds

  • Snoek, M. (Consultant)
  • Christel Verberg (Consultant)

Activity: Consultancy-

Description

Dit schooljaar is door zes leraar-onderzoekers, begeleid door twee expert-onderzoekers, onderzoek gedaan naar het LerarenOntwikkelFonds. De onderzoeksvraag luidde: ‘Wat is de meerwaarde van het LOF-traject - gegeven de doelstellingen - voor de LOF-leraar en zijn omgeving en wat zijn daarbij stimulerende en belemmerende factoren?’.
Het LerarenOntwikkelFonds is een subsidieregeling voor leraren. Leraren met een goed idee kunnen bij de Onderwijscoöperatie een subsidie aanvragen om dat idee ook te ontwikkelen en te implementeren. Daarmee is het doel van het LOF tweeledig: het faciliteren van onderwijsinnovatie van onderop, en het versterken van het leiderschap van leraren.
In totaal zijn in de afgelopen twee jaar bijna 400 aanvragen gehonoreerd en is er 9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarmee levert het LOF een belangrijke impuls voor onderwijsinnovatie.
Het LOF is een regeling van, voor en door leraren. Leraren vragen aan, leraren beoordelen de aanvragen en leraren coachen ook de leraren die een subsidie ontvangen hebben. In overleg met lector Marco Snoek is daarom besloten om het onderzoek naar het LOF ook door leraren te laten uitvoeren. Door het groeiend aantal masteropgeleide leraren is er een toenemende groep leraren die in staat is en het leuk vindt om onderzoek uit te voeren.
In september 2016 is een groep van 6 leraar-onderzoekers gestart met een onderzoek naar de ervaringen van de deelnemers met het LOFtraject en de mate waarin dat bijdraagt aan onderwijsinnovatie en aan de ontwikkeling van het leiderschap van leraren. De groep leraar-onderzoekers is begeleid door Marco Snoek van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA en Christel Verberg van het ICLON
Uit het onderzoek blijkt dat leraren erg positief zijn over de mogelijkheden die hen geboden worden om hun eigen idee in de praktijk te brengen. Nauwe afstemming met de leidinggevende is daarbij van groot belang. Leraren groeien in hun zelfvertrouwen. Er is wel een spanning tussen de twee doelstellingen: leraren zijn vooral gefocust op de innovatie die ze willen realiseren en minder op het ontwikkelen van hun leiderschap. Dat leidt soms tot spanning in het begeleidingstraject.
PeriodSept 2016Jul 2017
Event titleLerarenOntwikkelFonds: LOF
Event typeOther
LocationNetherlandsShow on map
Degree of RecognitionNational