Provincie Noord-Holland

Activity: Visiting an external institutionVisiting an external academic institutionProfessional

Description

Gastonderzoeker voor +/- 8 maanden, 1 dag per week, bij de provincie Noord-Holland.


Ontwikkelen en meedraaien met workshop reeks “verantwoord leren werken met generatieve AI” gericht op ambtenaars. Experimenteren met 6 teams (van IT’ers, communicatieprofessionals tot ontwerpers) en individuele gebruikers. In totaal meer dan 20 workshops geven, een discussiespel ontwikkelen en een rapport schrijven met de belangrijkste bevindingen.

Ontwikkelen van een discussiespel, gebaseerd op verschillende scenario's, om de wenselijkheid en onwenselijkheid van het gebruik van generatieve AI te bediscussiëren.
Period1 Sept 20231 May 2024
VisitingProvincie Noord-Holland