Rondetafelsessie Kennisplatform Ondernemerschap

Activity: Participating in or organising an eventParticipating in a conference, workshop, ...Professional

Description

Vanuit het Ministerie van EZK zijn we recent gestart met de verkenning naar de inrichting van een Kennisplatform Ondernemerschap (werktitel). We willen komen tot een voorstel voor de nieuwe bewindspersoon, mits er natuurlijk draagvlak hiervoor is en de bereidheid om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten. Het gaat om samenwerking in de driehoek bedrijfsleven, wetenschap (universitair en hbo) en beleid.
• We willen graag tot een steviger onderbouwing komen van wat vernieuwend ondernemerschap inhoudt en hoe dit door beleid gestimuleerd kan worden. Ook willen we meer inzicht in de rol van ondernemerschap in de weerbaarheid en wendbaarheid van de economie en van organisaties. Dit vereist een meer diepgaande theoretische en empirische kennis. Dit is ook mogelijk. De afgelopen jaren zijn er door het Nederlands Comité voor Ondernemerschap al stappen gezet om de onderbouwing van het ondernemerschapsbeleid te versterken via de Staat van het MKB; hierop kan worden voortgebouwd. Daarnaast komen steeds meer data beschikbaar die nodig zijn voor verdieping van inzichten.
• Rol EZK: het ministerie van EZK heeft een systeemverantwoordelijkheid voor ondernemerschapsbevordering. Doordat kennisverdieping vraagt om een langjarige inzet ligt hier er een rol voor EZK om dit te stimuleren, in samenwerking met het bedrijfsleven en wetenschap.
Period23 Mar 2021
Event typeOther
LocationThe Hague, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionNational