Sterker Worden met de Jaren: Onderzoek naar de Borg-score en belastingsbeleving bij 65+’ers

Activity: Educational contribution / Supervising student theses, products Supervising student thesesEducational

Description

Doelstelling: Er is weinig bekend over de correlatie tussen de belastingservaring die ouderen hebben tijdens het doen van een krachttrainingsprogramma en de vooruitgang die gepaard gaat met deze ervaring. Het doel van de studie is om de ervaren belasting van de deelnemers te evalueren en te bepalen of er een correlatie bestaat tussen de ervaren belasting en de geboekte progressie.
Methode: Dit is een mixed-method-studie waarbij de effecten van verschillende intensiteitsniveaus van weerstandstraining op de leg press en leg extension bij kwetsbare ouderen werden geanalyseerd. De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan verschillende intensiteitsniveaus op basis van hun 1RM.
Resultaten: Voor het kwantitatieve deel werden gegevens van 80 deelnemers gebruikt (m=22, v=58) en voor het kwalitatieve deel werden gegevens van 22 deelnemers gebruikt (m=2, v=20). De resultaten tonen significante verschillen aan in de ervaren belasting tussen de intensiteitsgroepen. Beide groepen lieten een significante verbetering zien op de leg press (p<0.001) en leg extension (p<0.001). Groepen die hogere intensiteit ervoeren, scoorden hoger op de Borg-schaal. Er werd een correlatie waargenomen tussen de ervaren belasting en de progressie op de leg press. De groep die hoogintensief trainde had een significante verbetering op de leg press (p=0.046), maar niet op de leg extension (p=0.103).
Tijdens de focusgroepen werden retrospectief verschillende meningen geuit over de intensiteit, en er was soms variabiliteit in de ervaren belasting op verschillende dagen en bij verschillende oefeningen bij eenzelfde deelnemer. Er werd echter geen significant verschil waargenomen tussen de uitspraken en de progressie die geboekt is op de leg press (p=0.404) of leg extension (p=0,252).
Conclusie: Kwantitatieve gegevens suggereren dat het behalen van een hoge Borg-score effect heeft op de hoeveelheid progressie, maar de bevindingen uit de focusgroepen wijzen een andere richting op. Trainen op hoge intensiteit lijkt vooral van belang te zijn wanneer de trainingsbelasting door de deelnemer als hoog wordt ervaren.
Period1 Jul 2023