Training Kijk in de Wijk aan GGD West-Brabant en VRMWB

Activity: Talk or presentationOral presentation-

Description

DEEL 1: DE DOELGROEP BETREKKEN EN BETROKKEN HOUDEN

Doel: Kennisoverdracht over hoe moeilijk bereikbare groepen betrokken kunnen worden via citizen science ten gunste van gezondheid- en veiligheidsmonitoring én evaluatie/ontwikkeling van interventies.
Resultaat:
- Presentatie ervaringen Kijk-aanpak
- In kaart brengen uitdagingen GGD West-Brabant en VRMWB
- Empathy map maken (doelgroep in kaart brengen: wat wil/kan/wenst de doelgroep?)
- Brainstorm absurd: als basis voor het samen inventariseren van oplossingen voor de gestelde uitdagingen

DEEL 2: MASTERCLASS ICT TOEPASSINGEN BIJ BURGERPARTICIPATIE

Doel: Kennis van de mogelijkheden en voorwaarden ict in te zetten voor het verzamelen van data samen met bewoners/verschillende doelgroepen.
Resultaat: overzicht van de do’s en don’ t’s en een helder beeld van de eigen wensen en mogelijkheden met betrekking tot dit thema.
Period1 Nov 2018
Event titleTraining Kijk-aanpak GGD West-Brabant en VRMWB
Event typeOther
LocationBreda, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionRegional