Via de app direct zicht op je eigen professionele ontwikkeling als leerkracht

Activity: Talk or presentationOral presentationProfessional

Description

Wat moet je als student op een lerarenopleiding allemaal kunnen en kennen om een goede leerkracht te worden? Welke vaardigheden moet je beheersen? Wat zijn je kwaliteiten en ontwikkelpunten? Om studenten inzicht te geven in hun ontwikkeling als leerkracht is door de Pabo HvA en Universitaire Pabo (UPvA) een innovatieve app ontwikkeld: de Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn (ALKL).

De app wordt door studenten in de opleiding gebruikt om hun eigen ontwikkeling tot leerkracht in professionele termen te monitoren. In de ALKL is op basis van de bekwaamheidseisen (OC&W, 2017) omschreven wat een leerkracht moet kunnen in de verschillende fasen van de opleiding. Aan de hand van de app stellen studenten doelen op voor hun eigen ontwikkeling en verzamelen ze feedback van begeleiders van het werkveld. Elk semester selecteren zij in de ALKL hun eigen niveau op de verschillende bekwaamheden. In de vorm van een spinnenweb krijgen de studenten direct een overzicht over hun ontwikkeling op de verschillende bekwaamheden. Daarnaast is voor zowel begeleiders in het werkveld als voor studenten in de app te zien welke literatuur de opleiding gebruikt bij de verschillende bekwaamheden, om zo de kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen (van den Berg, 2016).

In het kader van het project Smart Education (HvA, 2020) wordt onderzocht in hoeverre het werken met de app bijdraagt aan het gevoel van eigenaarschap van studenten en de mate van reflectie op hun ontwikkeling als leerkracht. Volgens Ramsey (2010) is voor het reflectieproces van studenten namelijk belangrijk dat zij zich eigenaar voelen van het reflectieproces. Studenten werken in hun dagelijkse leven continu met computers en digitale media om kennis te creëren, vast te leggen en om mee te communiceren (Bredeweg, 2019). Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van digitale toepassingen in het onderwijs (Chauhan, 2017; Higgins et al. 2012) en over de persoonlijke professionele ontwikkeling van leraren (Ruit, 2016; Onderwijsraad, 2014). Echter, in het begeleiden van de persoonlijke professionele ontwikkeling binnen de lerarenopleiding wordt nog weinig gesproken over de wijze waarop digitale en innovatieve middelen dit proces kunnen ondersteunen. Vandaar ons onderzoek naar de werking van het digitale instrument.

In de workshop op het VELON congres demonstreren wij de werking van de app binnen de lerarenopleiding. Deelnemers krijgen de gelegenheid om te ervaren hoe studenten hun eigen ontwikkeling als toekomstig leerkracht monitoren in de app. Verder is er ruimte om uit te wisselen hoe lerarenopleidingen deze app kunnen inz30etten in het curriculum.

Period17 Mar 2022
Event titleVelon-Velov congres
Event typeConference
LocationBrugge , BelgiumShow on map