Waarom gaan wetenschapper de straat op voor het klimaat?

Activity: Talk or presentationInvited talkEducational

Description

Inspiratiesessie voor de docenten en medewerkers van de opleidingen Communicatie en Creative Bussines. Inspiratiesessie bestond uit twee delen. Een deel over klimaatwetenschap en een deel over gedragswetenschap met betrekking tot klimaatrelevant gedrag. De conclusie vanuit de klimaatwetenschap, op basis van IPCC en werk van droogte onderzoeker Marthe Wens, is dat grootschalige reductie van broeikasgassen nodig zijn om de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan te beperken. Met ander woorden: er is noodzaak tot verandering. De conclusie vanuit de gedragswetenschap is dat het veranderen van vervuilend gedrag niet vanzelf gaat, terwijl de meerderheid van de mensen en met name jongen zich zorgen maken over klimaatverandering en hun toekomst. Deze zorgen en de motivatie om een betere toekomst na te laten (legacy motivatie) zijn wel drijfveren om in actie te komen. Dan kan door het verkleinen van je eigen ecologische voetafdruk en het vergroten van je ecologische handafdruk door je invloed uit te oefen op je omgeving. Een minderheid die consistent tegengewicht biedt aan heersende vervuilende norm kan deze norm doen verschuiven.
Period20 Jun 2023
Held atFaculteit Digitale Media en Creatieve Industrie
Degree of RecognitionLocal