Wat is de aanbevolen tijdsperiode voor het dragen van een enkelbrace bij voetballers die een enkelblessure hebben ondergaan?

Activity: Educational contribution / Supervising student theses, products Supervising student thesesEducational

Description

Achtergrond: Een enkelblessure is de meest voorkomende blessure in het voetbal. Het is bekend dateen enkelbrace werkt bij het verminderen van de incidentie van secundaire enkelblessures bijvoetballers. Het is echter niet bekend hoe lang een enkelbrace bij voetballers gedragen moet wordenna het oplopen van een enkelblessure.
Doel: Systematisch bepalen hoe lang een enkelbrace gedragen moet worden om de kans op een secundaire enkelblessure te verkleinen bij voetballers.
Ontwerp: Systematische reviewMethode: Tussen februari 2020 en mei 2020 is in de databases van PubMed, Web of Science en Google Scholar gezocht naar geschikte artikelen. Nederlands- en Engelstalige RCT’s en cohortstudies die een enkelbrace ten opzichte van geen interventie bij voetballers met een enkelblessure bestudeerden, werden geïncludeerd. De studies moesten als uitkomstmaat de kans op een secundaire enkelblessure hebben, per 1000 uur voetballen of procentueel. De methodologische kwaliteit werd beoordeeld door middel van de PEDro-schaal en de Newcastle-Ottawa schaal.
Resultaten: Drie RCT’s en een cohortstudie zijn geïncludeerd. Twee studies laten zien dat de kans op een secundaire enkelblessure varieert tussen de 0.25 en 0.46 per 1000 uur voetballen in de bracegroep ten opzichte van 1.16 tot 3.33 in de controlegroep. Twee studies laten procentueel zien dat voetballers die gebruik maakten van een enkelbrace een kleinere kans (0-2%) hadden op het oplopen van een secundaire enkelblessure ten opzichte van voetballers die geen enkelbrace gebruikten (25-35%). De studies hadden een follow-up van zes maanden tot een seizoen. De methodologische kwaliteit van de geïncludeerde artikelen varieert van slecht tot hoog.
Conclusie: Op basis van de resultaten uit dit onderzoek blijkt dat het dragen van een enkelbrace effectief is om de kans op een secundaire enkelblessure te verkleinen gedurende een voetbalseizoen, bij zowel trainingen als wedstrijden. Verder onderzoek moet uitwijzen of een enkelbrace ook langer dan een voetbalseizoen werkt in het verminderen van de incidentie van secundaire enkelblessures.
Period2 Feb 2020