Wat is de correlatie tussen de spiermassa van de Rectus Femoris (RF) en de Vastus Lateralis (VL) gemeten met 2D echografie en het fysiek functioneren van 65-plussers uit de regio rond Amsterdam?

Activity: Educational contribution / Supervising student theses, products Supervising student thesesEducational

Description

Introductie: Sinds 1900 heeft Nederland een opmerkelijke bevolkingsgroei doorgemaakt, van 5 miljoen inwoners naar 17 miljoen in 2015, met prognoses van 19 miljoen in 2034. Deze groei wordt voornamelijk toegeschreven aan migratie en een stijgende levensverwachting. Tegen 2050 wordt verwacht dat een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder zal zijn. Het fysiek functioneren van 65-plussers varieert sterk door individuele factoren. Voeding en lichaamsbeweging, vooral krachttraining zijn cruciaal, met een aanbevolen eiwitinname van 1,2 - 2,0 g/kg/dag. Weerstandstraining wordt voorgesteld als een oplossing om leeftijdsgebonden afnames in spiermassa en -kracht te voorkomen. Echografie wordt ondersteund als een veilige, niet-invasieve en kosteneffectieve methode om spiermassa te meten.
Methode: Dit cross-sectionele onderzoek richt zich op de correlatie tussen de spiermassa van de Rectus Femoris (RF) en de Vastus Lateralis (VL) gemeten met 2D0echografie en het fysiek functioneren van 65-plussers in de regio Amsterdam. Deelnemers (N=128) werden geselecteerd op basis van criteria zoals leeftijd, thuiswonend en fysieke mogelijkheid voor weerstandstraining. Verschillende meetinstrumenten, waaronder echografie, Short Physical Performance Battery (SPPB) en krachtmetingen werden gebruikt.
Resultaten: De analyse van 126 deelnemers toonde significante positieve correlaties tussen de spiermassa van de RF en de VL, en betere prestaties op krachtmetingen zoals leg press 1RM en leg extension 1RM. Sterke positieve correlaties werden ook waargenomen tussen handknijpkracht en krachtmetingen en zwakke negatieve correlaties tussen de spieromvang en de SPPB.
Conclusie: Dit onderzoek biedt positieve correlatie tussen de spiermassa van de RF en de VL bij 65-plussers in de regio Amsterdam, gemeten met 2D-echografie. Deze bevindingen bevestigen de aanname dat een grotere spiermassa samenhangt met verbeterde krachtresultaten, zoals waargenomen bij de leg press 1RM en leg extension 1RM. Bovendien bleek een significante correlatie tussen handknijpkracht en verschillende krachtmetingen. De resultaten benadrukken het belang van spiermassa bij het behouden van fysieke functionaliteit bij oudere volwassenen. Deze inzichten kunnen dienen als basis voor doelgerichte interventieprogramma’s om de gezondheid en het welzijn van deze populatie te bevorderen.
Period1 Aug 202331 Jan 2024