Wat is de mate van naleving, tevredenheid e  n het optreden van negatieve gebeurtenissen bij kwetsbare thuiswonende ouderen die deelnemen aan een 12 weken durend progressief weerstandsonderzoek?

Activity: Educational contribution / Supervising student theses, products Supervising student thesesEducational

Description

Achtergrond
De vergrijzing in Nederland heeft geleid tot een toename van ouderdomsgerelateerde ziekten, wat uitdagingen met zich meebrengt voor het gezondheidszorgsysteem. Weerstandstraining is geïdentificeerd als een potentiële interventie om het welzijn van oudere individuen te verbeteren. Echter, zorgen over ongewenste gebeurtenissen en naleving hinderen vaak de effectieve implementatie. Het doel van dit onderzoek was om een duidelijk inzicht te krijgen in de mate van naleving, tevredenheid en adverse events tijdens een twaalf weken durend progressief weerstandstraining tussen verschillen groepen van belastingintensiteit bij thuiswonende kwetsbare ouderen.


Methode
Als onderdeel van een gerandomiseerde gecontroleerde studie ondergingen 249 thuiswonende kwetsbare ouderen, geïdentificeerd als kwetsbaar via de Tilburg Frailty Indicator, een 12 weken durend progressief weerstandstrainingsprogramma. De deelnemers werden ingedeeld in 13 groepen op basis van verschillende weerstandsniveaus. Naleving, tevredenheid en ongewenste gebeurtenissen werden beoordeeld via kwantitatieve en kwalitatieve methoden.

Resultaten
Onder de 225 deelnemers die de studie voltooiden, werd een hoog algemeen tevredenheidsniveau waargenomen (gemiddelde score tussen 8 en 9) in verschillende intensiteitsgroepen. Nalevingspercentages lagen consistent tussen 70% en 80% voor alle intensiteitsniveaus, met minimale variaties. Veelvoorkomende redenen voor afwezigheid waren ziekte, waarbij de griep de belangrijkste oorzaak was, terwijl musculoskeletale problemen, met name gewrichtsklachten, de overheersende ongewenste gebeurtenissen waren, vooral in de hogere intensiteitsgroepen (60% tot 80% van 1RM).

Discussie
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat kwetsbare ouderen over het algemeen zeer tevreden waren met het progressieve weerstandstrainingsprogramma, ongeacht de intensiteit. Ondanks bezorgdheid over ongewenste gebeurtenissen waren de naleving en tevredenheid consistent hoog. Gewrichts- en musculoskeletale klachten waren de meest voorkomende ongewenste gebeurtenissen, vooral bij hogere intensiteitsniveaus.

Conclusie
Deze studie benadrukt de positieve ervaringen en hoge naleving van thuiswonende kwetsbare ouderen in een progressief weerstandstrainingsprogramma. Toekomstig onderzoek moet gericht zijn op transparante rapportage van ongewenste gebeurtenissen en tevredenheid om de implementatie van dergelijke interventies te bevorderen.
Period1 Aug 202331 Jan 2024