Wat is de meest effectieve interventie om het valrisico te verlagen bij thuiswonende 65-plussers gemeten met de TUG met een minimaal vier weken durende interventie en maximaal zestien weken?

Activity: Educational contribution / Supervising student theses, products Supervising student thesesEducational

Description

Inleiding
Verschillende factoren vergroten het valrisico bij 65-plussers. Vallen bij ouderen heeft invloed op zowel de maatschappij als de individu zelf. Het valrisico reduceren bij 65-plussers brengt een hoop goeds met zich mee. Echter is er weinig bekend welk soort specifieke therapie het valrisico verminderd. Daarom wordt er middels dit onderzoek gekeken welk soort therapie het meest effectieve is op het verminderen van het valrisico.
Methode
Een systematische zoektocht werd tussen maart en juni 2022 uitgevoerd middels de database PubMed. Artikelen werden op basis van titel, abstract en full-tekst gescreend. Vervolgens werden de artikelen aan de hand van de in- en exclusiecriteria includeert of geëxcludeerd. Uiteindelijk werd van de geïncludeerde artikelen de methodologische kwaliteit middels de PEDro-schaal
beoordeeld.
Resultaten
In totaal werden in deze systematic review negen artikelen geïncludeerd. De participanten volgenden gedurende vier of zestien weken lang een interventie om het valrisico te verlagen, dit werd uiteindelijk gemeten met de uitkomstmaat TUG. De geïncludeerde artikelen varieerden op het gebied van aantal interventies per groep. Hierbij zijn er artikelen die twee of meerdere interventies uitoefenen. De groepsgrootte van de geïncludeerde artikelen verschilt van negen tot 73 participanten per interventiegroep.
Conclusie
Uit deze systematic review komt naar voren dat de meest effectieve interventie bij 65-plussers om het valrisico gemeten met de TUG, een interventie is die meerdere componenten van training met elkaar combineert
Period1 May 2022