Wat is het effect van een 12 weken durend, progressief krachttrainingsprogramma waarbij kwetsbare senioren trainen met prikkelparameters variërend van 20% van hun 1-rep max (1-RM) tot 80% 1-RM op de functionele mobiliteit?

Activity: Educational contribution / Supervising student theses, products Supervising student thesesEducational

Description

Introductie: Met een vergrijzende bevolking en toenemende zorgkosten, onderzoekt dit project de impact van regelmatige fysieke activiteit, vooral spierkrachttraining, op de gezondheid van senioren. Ondanks het bekende belang van dergelijke activiteiten, is er nog weinig bekend over hun effect op de functionele mobiliteit van kwetsbare ouderen. Dit onderzoek richt zich op het beantwoorden van de vraag: 'Wat is het effect van een 12 weken durend, progressief krachttrainingsprogramma op de functionele mobiliteit bij kwetsbare senioren?
Methode: Dit onderzoek betreft een gerandomiseerde gecontroleerde studie met als doel op maat gemaakte trainingsrichtlijnen voor een heterogene oudere populatie te ontwikkelen. De selectie van 249 thuiswonende 65-plussers, onderging een screening op basis van inclusie en exclusiecriteria. Randomisatie in drie groepen varieerde de intensiteit van progressieve weerstandstraining (20% tot 80% 1-RM). De twaalf weken durende interventie omvatte metingen, training en gegevensverzameling volgens specifieke testen en protocollen.
Resultaten: Dit onderzoek omvatte een 12 weken durend progressief krachttrainingsprogramma voor kwetsbare senioren. De resultaten tonen geen meetbare verbetering in de functionele mobiliteit, ondanks de significante toename tussen baseline (eerste meetmoment) en eindmeting (laatste meetmoment) in spierkracht gemeten via de 1-RM-tests. Hoewel elke intensiteitsgroep een stijging in het gemiddelde aantal herhalingen bij de 30CST liet zien, was er alleen bij vrouwen in de middelste intensiteitsgroep een significante stijging. Bij de 4MWT was er een algemene achteruitgang in loopsnelheid van baseline- tot eindmeting, met een significante daling in zowel de lage- als middelhoge intensiteitsgroepen. Bij HGS werd een significante verslechtering gezien bij mannen in de lage intensiteitsgroep. Echter, tussen de verschillende trainingsintensiteiten werden geen significante verschillen gevonden in deze metingen. De 1-RM metingen van de leg press en leg extension toonden significant verbeterde kracht in alle intensiteitsgroepen, maar er was geen significant verschil tussen de intensiteitsgroepen. Dit duidt erop dat de trainingsintensiteit geen variërende effecten heeft op de krachttoename.
Conclusie: Over het geheel genomen toont dit onderzoek aan dat dit specifieke trainingsprogramma geen aantoonbare verbetering in functionele mobiliteit heeft opgeleverd bij kwetsbare senioren. Wel zijn er enkele positieve effecten ondervonden die gaandeweg zichtbaar werden. Deze effecten worden aan het eind van de scriptie beschreven.
Period1 Aug 202331 Jan 2024