Wat is het effect van een maximaal 6 maanden durende spierkrachttraining interventieop de valincidentie bij 65-plussers?

Activity: Educational contribution / Supervising student theses, products Supervising student thesesEducational

Description

Inleiding: Jaarlijks komt 33% van alle 65-plussers in Nederland ten val. Ongeveer 44% van alle valgerelateerde spoedeisende hulp (SEH) bezoeken waren van 65-plussers die in of om het huis gevallen zijn. Van 2010 tot 2019 vond er een stijging plaats van 11% van ernstig letsel na een val bij 65-plussers. Daarnaast zijn de directe medische kosten door een val erg hoog. Naar schatting had 67% van de 65-plussers die na een valongeval op de SEH is gekomen al een verhoogd valrisico. Om de valincidentie bij 65-plussers te verlagen kan een spierkrachttraining interventie toegepast worden. Het doel van deze systematic review was het bepalen van de effectiviteit van een spierkrachttraining
interventie op de valincidentie bij zelfstandig wonende 65-plussers.
Methode: Door middel van een opgestelde zoekstring is er naar literatuur gezocht in PubMed. Artikelen die hieruit naar voren kwamen zijn gescreend op titel, abstract en full-tekst. Artikelen werden geïncludeerd tot het onderzoek wanneer zij voldeden aan de in- en exclusiecriteria. Minimaal één interventie moest bestaan uit een spierkrachttraining en de uitkomstmaat moest valincidentie bevatten. De kwaliteit van de artikelen is beoordeeld met de PEDro scale. Resultaten: Alle zeven geïncludeerde artikelen zijn Randomized Controlled Trials. In totaal zijn er 2884 65-plussers geanalyseerd in dit onderzoek.
Conclusie: Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er aanwijzingen zijn dat spierkrachttraining interventies met een duur van maximaal 6 maanden, een positief effect hebben op de valincidentie bij 65-plussers bij een follow-up van zes tot twaalf maanden. Hierbij blijkt de LIFE interventie uit het artikel van Jansen et al. (2021), in vergelijking tot de andere geïncludeerde interventies, het meest effectief te zijn bij een follow-up van 6 maanden.
Period3 Jan 2022