Wees loyaal aan je latere zelf. Van theorie naar de praktijk.

Activity: Talk or presentationInvited talkAcademic

Description

Duurzame inzetbaarheid vraagt dat ieder loyaal is aan hun latere zelf. Als mensen werken, is het nodig dat zij voldoende energie hebben voor vandaag én voor de toekomst. Net zoals het klimaat vraagt dat we duurzaam moeten omgaan met natuur en energie zodat er ook voor toekomstige generaties voldoende van is, vraagt onze maatschappij dat we duurzaam moeten omgaan met onze eigen hulpbronnen werkvermogen, employability en vitaliteit. Om dit te realiseren dienen we nu daarvoor met hulp van werkgevers, brancheorganisaties en overheid activiteiten te ondernemen voor later. Het symposium 'Wees loyaal aan je latere zelf: van theorie naar de praktijk' vindt plaats op donderdag 20 juni 2024 in Heerlen, voorafgaand aan de afscheidsrede van prof. dr. Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Strategic Human Resource Management.
Dit symposium is bedoeld voor HR-adviseurs, A&O psychologen, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, loopbaanadviseurs, leidinggevenden, OR-leden en onderzoekers. Voor allen die geïnteresseerd zijn in onderzoek naar welke bouwstenen duurzame inzetbaarheid beïnvloeden en welke interventies op dit gebied werkenden in de praktijk kunnen versterken.

Bouwsteen 1: Dr. Ingrid Boelhouwer: Loyaal aan een veranderd latere zelf als gevolg van kanker of kankerbehandelingen.
Van de werkenden bij wie kanker wordt vastgesteld, keert een grote meerderheid na behandeling terug op het werk. Of de diagnose nu kort of lang geleden was: zij kunnen soms te maken krijgen met late effecten van de behandelingen, bijvoorbeeld op fysiek vlak, vermoeidheid of op cognitief vlak, zoals concentratieproblemen. In deze presentatie wordt ingezoomd op de rol van de hulpbron autonomie in het werk in het verband tussen late effecten van de kankerbehandelingen en werkfunctioneren. In hoeverre helpt autonomie deze werkenden verder?
Period20 Jun 2024
Event titleWees loyaal aan je latere zelf. Van theorie naar de praktijk. Ter ere van afscheid Tinka van Vuuren als bijzonder hoogleraar Open Universiteit
Event typeConference
Degree of RecognitionInternational