Wetenschapstafels Ministerie van Binnenlandse Zaken

Activity: Participating in or organising an eventParticipating in a conference, workshop, ...Professional

Description

Over de Wetenschapstafels
Wetenschapstafels is een serie van zes rondetafelgesprekken tussen wetenschappers en beleidsmakers over hedendaagse ruimtelijke vraagstukken, georganiseerd door Vereniging Deltametropool in opdracht van het de directie Ruimte en Leefomgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het doel voor BZK is om kennis te krijgen van trends, ontwikkelingen en vraagstukken met betrekking tot complexe, hedendaagse onderwerpen op het gebied van de ruimtelijke ordening, en deze kennis binnen de juiste beleidsvelden te agenderen. De onderwerpen zijn door BZK geselecteerd in het kader van de 'Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA)'. Het gaat om de volgende zes thema's:
1. Weerbaarheid van het ruimtelijk systeem
2. Versterking inhoudelijke sturingsfilosofie NOVI
3. Internationaal en ruimte
4. Nieuwe economie en ruimte
5. Pandemie en ruimte
6. Technologische en digitale innovaties
Bij elk van de Wetenschapstafels zullen drie tot vijf wetenschappers in gesprek gaan met een aantal beleidsmakers, onder leiding van moderator Paul Gerretsen (agent van Vereniging Deltametropool). De gesprekken worden live uitgezonden zodat ook een bredere groep beleidsmakers, wetenschappers of andere geïnteresseerden kunnen meeluisteren en vragen kunnen stellen.
De gesprekken worden verwerkt in een verslag en, tezamen met een samenvatting van de belangrijke noties en verwijzing naar relevante rapporten en wetenschappers op de betreffende thema's, gebundeld in een rapport dat zal worden aangeboden aan BZK, als input voor lopende programma's, projecten en beleidsvorming.
Period4 Oct 2022
Event typeWorkshop
LocationDen HaagShow on map
Degree of RecognitionNational