WRITIC en niet startklaar voor het schrijven? Ontwikkeling van een groepsinterventie in de klas - Workshop Congres Kansen voor Kinderen

Activity: Talk or presentationOral presentation-

Description

WORKSHOP Groepsinterventie
‘Startklaar voor het schrijven’
Margo van Hartingsveldt en Liesbeth de Vries – 20 mei 2019

‘Startklaar voor het schrijven’ is de titel van de groepsinterventie die hoort bij het meetinstrument de Writing Readiness Inventory Tool In Context (WRITIC). Deze groepsinterventie is ontwikkeld voor oudste kleuters die op basis van de WRITIC nog niet startklaar zijn voor het leren schrijven in groep 3 en is gericht op het stimuleren van de papier- en pentaken bij deze kleuters. Deze interventie vindt plaats in de klas en wordt gegeven door een kindertherapeut in samenwerking met de ouders en leerkracht van de kleuterklas.
De gouden cirkel
Tijdens het ontwikkelen van deze groepsinterventie zijn we op zoek geweest naar de elementen die maken dat een interventie effectief is of niet. Uiteraard hebben we in de literatuur gezocht naar effectieve interventies. Echter we kwamen er steeds meer achter dat de kern van waarom een interventie werkt en effect heeft niet alleen zit in WAT je doet, ook al gebruik je een evidence-based interventie. De ene keer werkt zo’n interventie wel en een andere keer werkt deze niet. Waar zit dat verschil nu in?
Simon Sinek gaf in 2009 een TEDx talk over waarom bepaalde bedrijven succesvoller en innovatiever zijn dan anderen. Hij geeft hierin aan dat succesvolle bedrijven beginnen bij het WAAROM. Ze weten heel duidelijk waarom ze doen wat ze doen, ze werken vanuit een sterke visie, een duidelijke doelstelling, iets waar ze intens in geloven en dat geeft betekenis. Van daaruit wordt HOE ze het doen en WAT ze doen op een natuurlijke manier vormgegeven. Sinek heeft dit model de ‘gouden cirkel’ genoemd .

Figuur 1 De gouden cirkel

Hoe meer we over de gouden cirkel lazen, hoe meer we ons realiseerden dat dit ook opgaat voor onze (ergotherapeutische) interventies. Een interventie is succesvol als we in het WAAROM geloven en met deze visie en doelstelling het HOE en het WAT vormgeven.

Plezier hebben in het doen van activiteiten is een voorwaarde voor leren. Pas als kinderen plezier hebben in de dingen die ze doen, staan ze open voor het leren van nieuwe dingen, pas dan kunnen ze in een flow raken en pas dan kan er sprake zijn van betrokkenheid (engagement) . Onze visie is dat wanneer we kinderen enthousiasmeren voor het uitvoeren van papier- en pentaken dat ze dit ook meer zullen gaan doen en krijgen ze de kans om veel (leer) ervaring op te doen. Het kind zal ervaren dat het steeds gemakkelijker gaat, dat het steeds beter wordt in het uitvoeren van de papier- en pentaken en dit stimuleert natuurlijk alleen nog maar meer. Het wordt nog leuker om te doen, het kind zal meer uitdagingen opzoeken, doet nog meer ervaring op en kan zo zich verder ontwikkelen.
Daarom is het WAAROM van de interventie:

Ik vind het leuk!
Ik doe het veel!!
Ik kan het steeds beter!!!

Vanuit het WAAROM hebben we onze ideeën vertaald in hoe deze volgens ons vormgegeven zouden kunnen worden in het HOE en WAT.
We besteden bij deze groepsinterventie veel aandacht aan het HOE:
- HOE de therapeut zijn rol, het therapeutisch gebruik van jezelf, kan gebruiken in de interventie; er zijn aanwijzingen dat de therapeutfactor verantwoordelijk is voor 5–8 % van de effectiviteit van de interventie (dit lijkt misschien niet veel maar is in vergelijk met andere voorspellers een hoog percentage).
- HOE we de interventie aanbieden gericht op het stimuleren van de betrokkenheid van het kind, de ouder en de leerkracht. Het gaat er om HOE je als kindertherapeut de groep kinderen begeleidt, hoe ondersteun en versterk je de betrokkenheid bij de groepsactiviteiten en bij het oefenen thuis; HOE werk je samen met de leerkracht en hoe draag je bij aan de betrokkenheid van de leerkracht bij het stimuleren van de papier- en pentaken in de klas; en HOE onderhoud je het contact met de ouder en versterk je hun betrokkenheid bij het stimuleren van de papier- en pentaken van het kind in de thuissituatie.
- HOE draag je bij aan het bouwen aan het leren van kinderen; we beschrijven verschillende methoden gebaseerd op positieve psychologie, die bijdragen aan motivatie en leren van kinderen.
Uiteindelijk beschrijven we welke activiteiten je met de kinderen kunt doen gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, het WAT. Echter dit is niet een vaststaand programma, het gaat ons er niet om dat je precies doet wat we als voorstel geven, maar dat je activiteiten gebruikt die in dezelfde lijn liggen. Het gaat er immers vooral om HOE je het doet en nog meer dat je het doet vanuit het WAAROM!

We hopen je met deze interventie te inspireren zodat je met enthousiasme, passie en visie vanuit het WAAROM aan de slag gaat met de kinderen op school en met de omgeving: de ouder(s) en leerkracht. Zodat de kinderen aan het eind van de interventie startklaar zijn en beter voorbereid een goede start kunnen maken met het schrijfonderwijs in groep 3!

http://www.hva.nl/urban-vitality/gedeelde-content/contentgroep/meetinstrumenten-ergotherapie/writic.html?origin=1PzyDEVLSeOHaEQbbXf0gQ%2C5A%2FQxipkQGaMQH%2Ft7SSXIw
Period20 May 2019
Event titleCongres Kansen voor Kinderen 2019: Nieuwe ontwikkelingen in de kinderergotherapie: interventies voor revalidatie en eerste lijn
Event typeConference
Degree of RecognitionNational