Eindrapportage Polderheuvel

Dataset

Description

Dit is een onderzoeksrapportage van R-LINK van onderzoek naar het
beleidsproces en de ontwikkeling door de ondernemersvereniging Tuinten
van West van het gebied Tuinen van West en in het bijzonder het beheer
van de Polderheuvel.Het onderzoek bestond uit:- Analyse van beleidsdocumenten- Interviews sleutelpersonen-
Workshop met betrokkenen (Ondernemersverneginging en buurtbewoners)
over de toekomst van het beheer van de Polderheuvel. Hierbij is een tool
gebruikt (stakeholder canvas) die Hogeschool van Amsterdam binnen dit
project ontwikkeld. De workshop was daarmee dus ook een test van het
gebruik van het canvas om het gesprek te faciliteren en conflicten op
een constructieve wijze boven tafel te krijgen. Het rapport en de uitgewerkte interviews zijn meegelezen door de sleutelpersonen en gecontrolereed op onjuistheden.
Date made available21 Dec 2018
PublisherHogeschool van Amsterdam

Cite this