Eindrapportage Toentje

Dataset

Description

Dit is een onderzoeksrapportage van R-LINK van onderzoek naar het beleidsproces rond en de ontwikkeling van het project Toentje in Groningen.Het onderzoek bestond uit:- Analyse van beleidsdocumenten- Interviews sleutelpersonen- Workshop met betrokkenen bij Toentje over de doorontwikkeling van Toentje in de Oosterparkwijk. Hierbij is een tool gebruikt (stakeholder canvas) die Hogeschool van Amsterdam binnen dit project ontwikkeld. De workshop was daarmee dus ook een test van het gebruik van het canvas om het gesprek te faciliteren en conflicten, belangen en mogelijkheden op een constructieve wijze boven tafel te krijgen. Het rapport en de uitgewerkte interviews zijn meegelezen door de sleutelpersonen en gecontrolereed op onjuistheden.
Date made available21 Dec 2018
PublisherHogeschool van Amsterdam

Cite this