EnqueteVan Goeden Huize

Dataset

Description

In de zomer van 2020 is een enquete uitgezet onder woningcorporaties in Nederland. Uitgenodigd waren

mensen die de onafhankelijke controlfunctie uitvoeren;
middenmanagers (veelal financieel)
directeur/bestuurders
leden van de raad van commissarissen

De dataset (in SPSS-formaat) is hier bijgevoegd. De dataset is geanonimiseerd. De dataset bevat de variabele ResponseId. Die bevat voor iedere respondent een unieke waarde. 
Elders is een ander deel van de dataset opgeslagen. Deze bevat persoonlijke gegevens en informatie over de plaats en tijd van het invullen van de enquete. Tevens is de variabele ResponseId opgenomen. Daarmee kan de dataset opnieuw worden gereconstrueerd.

Het geheel bevat de download van de gegevens zoals die uit Qualtrics komen met een paar aanvullingen en correcties.
De variabele ... 

smkort_bel is de correctie van A07_1
smkort_aand is de correctie van A07_2
smkort_eff is de correctie van A07_3
forkort_bel is de correctie van A09_1
forkort_aand is de correctie van A09_2
forkort_eff is de correctie van A09_3

Deze correcties waren nodig omdat er een programmeerfout is gemaakt in Qualtrics

De vragenlijst is in Word-formaat ook hier op Figshare gepubliceerd Onderzoek_naar_onafhankelijke_controlfunctie.docx). Deze uitdraai van de vragenlijst is als codeboek te zien.
Date made available15 Jun 2022
PublisherHogeschool van Amsterdam

Cite this