Interviews Beleidsmakers

Dataset

Description

Tijdens het onderzoek zijn drie interviews gehouden met zogenoemde beleidsmakers in de woningcorporatiesector, te weten

Vertegenwoordigers/medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK - huisvestingsvraagstukken vielen toentertijd onder dat ministerie)
Aedes, koepelorganisatie van woningcorporaties
Autoriteit Woningcorporaties, de onafhankelijke toezichthouder op de sector.

De interviews met de eerste twee zijn gehouden door Gert de Jong (projectleider) met Wobbe vd Meulen en Tjerk Budding, onderzoekspartners.
Het interview met Aw is gehouden door twee studenten die deelname aan het project onder supervisie van begeleidend docent Ariena Zoutberg.

Van de eerste twee interviews is een verslag gemaakt. De hier gedeponeerde versies zijn de gecorrigeerde en geautoriseerde versies. Voorstellen tot wijziging staan uitdrukkelijk in de tekst.

Aanvullend op deze interviews is ook gesproken met Peter Hartog Directeur (a.i.) en Manager Vaktechniek IIA Nederland. Het transcript van dat interview wordt hier ook gedeponeerd.
Date made available5 Jul 2022
PublisherHogeschool van Amsterdam

Cite this