Wijktypologie Buurtniveau 2023

Dataset

Description

Hoe een Nederlandse straat is ingericht, is vaak typisch voor een bepaalde tijd. Elke tijdsperiode heeft een duidelijke eigen opzet en inrichting van straten. Hierdoor zijn straten uit dezelfde tijdsperiode door heel het land herkenbaar. Op basis van deze typische kenmerken kun je wijken indelen in verschillende typen. Deze wijktypen kun je ook gebruiken om te bepalen hoe je in een bepaalde straat rekening houdt met een extremer klimaat. In dit kaartverhaal lees je hoe de verschillende wijktypen je kunnen helpen om te bepalen hoe kwetsbaar een wijk is voor hitte en wateroverlast, en welke maatregelen je er zou kunnen nemen.

De indeling in wijktypen biedt handvatten voor klimaatadaptatie: zo kun je voor elk wijktype in beeld brengen wat de typische kwetsbaarheden zijn en welke maatregelen je daarvoor kunt nemen.

Hoe verschillen wijktypen van elkaar?
In de wijktypekaart vind je 14 verschillende wijktypen. Deze indeling is gebaseerd op de indeling van Kleerekoper (2016) . Deze dataset is op buurtniveau.
Date made available2023
PublisherClimate Adaptation Services
Date of data production2021 - 2023
Geographical coverageNederland bebouwdekom

Cite this