20232023

Research activity per year

Network

Maartje Harmelink

  • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

External person

Henk Slager

  • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

External person

Tommy Visscher

  • Hanzehogeschool

External person

Karlijn Vergeer

  • Hogeschool Utrecht

External person

Ellen Muizelaar

  • NHL Stenden Hogeschool

External person

Marit Luschen

  • Hogeschool Utrecht

External person

Maarten Kruimelaar

  • Hogeschool Utrecht

External person

Frank Van der Zwan

  • Vereniging Hogescholen

External person

Marjet Van Loo

  • Fontys Hogescholen

External person