Marc Hoijtink

20092023

Research activity per year

Filter
Chapter

Search results

 • 2022

  Politiek actorschap

  Hoijtink, M., Oct 2022, Lexicon Nabijheid en Sociaal Werk: Een verhelderende mini encyclopedie over veelgebruikte ‘nabije’ begrippen in het lokale sociaal domein. Veldboer, L., Engbersen, R., Hooghiemstra, E., Jansen, J., Koeter, L., Repetur, L., Rözer, J. & Sprinkhuizen, A. (eds.). Versie 2.0 ed. Amsterdam: Movisie en de Werkplaatsen Sociaal Domein, p. 134-139

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterEducational

 • Praktijkleren

  Hoijtink, M., van Pelt, M. & Koeter, L., Oct 2022, Lexicon nabijheid en sociaal werk. Veldboer, L., Engbersen, R., Hooghiemstra, E., Jansen, J., Koeter, L., Repetur, L., Rözer, J. & Sprinkhuizen, A. (eds.). Versie 2.0 ed. Utrecht: Movisie en de Werkplaatsen Sociaal Domein, p. 169-173

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

  Open Access
  File
  157 Downloads (Pure)
 • 2021

  Denken over macht en verzet in de hedendaagse samenleving: Michel Foucault

  Hoijtink, M., 2021, Denken over sociaal werk. Raeymaeckers, P., Gradener, J., van Dam, S., Botman, S., Driessens, K., Boxstaens, J. & Tirions, M. (eds.). Leuven: Acco, p. 129-144

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterEducational

 • 2020

  Introductie: professionalisering van sociaal werk als kwestie

  van Pelt, M., Roose, R., Hoijtink, M. A., Spierts, M. & Verharen, L., 23 Nov 2020, Professionalisering van sociaal werk: Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen. Coutinho, p. 13-22 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterEducational

 • Slotbeschouwing: democratisch professionalisme als wenkend perspectief voor sociaal werk?

  Spierts, M., Hoijtink, M. A., Roose, R., Verharen, L. & van Pelt, M., 23 Nov 2020, Professionalisering van sociaal werk: Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen. Coutinho, p. 231-247

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterEducational

 • Wat is sociaal werk in de huidige tijd?

  Roose, R., Spierts, M. & Hoijtink, M. A., 23 Nov 2020, Professionalisering van sociaal werk: Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen. Coutinho, p. 23-35 13 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterEducational

 • 2018

  Afstand nemen van nabijheid: humor en stil verzet van sociaal werkers

  Hoijtink, M., 2018, De verhuizing van de verzorgingsstaat: hoe de overheid nabij komt. Bredewold, F., Duyvendak, J. W., Kampen, T., Tonkens, E. & Verplanke, L. (eds.). Alkmaar: Van Gennep, p. 157-185 (Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 • 2017

  'Goed werk' in sociale wijkteams

  Translated title of the contribution: 'Good work' in social teams Hoijtink, M., Jager-Vreugdenhil, M. & de Jonge, E., Feb 2017, Kwesties en keuzes in wijkgericht werken. Jansen, E., Sprinkhuizen, A., L. V. & de Waal, V. (eds.). p. 30-37

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

  Open Access
  File
  323 Downloads (Pure)
 • Individuen ondersteunen: sociaal werk in actie

  Translated title of the contribution: Supporting individuals: social work in actionvan Doorn, L. & Hoijtink, M., 2017, De brede basis van sociaal werk: grondslagen, methoden en praktijken. Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., de Jonge, E. & van Doorn, L. (eds.). Bussum: Coutinho, p. 129-138

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 • Inleiding

  Translated title of the contribution: Introduction Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., de Jonge, E. & van Doorn, L., 2017, De brede basis van sociaal werk: grondslagen, methoden en praktijken. Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., de Jonge, E. & van Doorn, L. (eds.). Bussum: Coutinho, p. 17-23

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 • Sociaal werk: vier historische kwesties

  Translated title of the contribution: Social work: four historic issues and debatesSpierts, M. & Hoijtink, M., 2017, De brede basis van sociaal werk: grondslagen, methoden en praktijken. Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., de Jonge, E. & van Doorn, L. (eds.). Bussum: Coutinho, p. 51-77

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 • Sociale dimensies van 'sociaal' werk

  Translated title of the contribution: Social dimensies of 'social' work Hoijtink, M. & Spierts, M., 2017, De brede basis van het sociaal werk: grondslagen, methoden en praktijken. Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., de Jonge, E. & van Doorn, L. (eds.). Bussum: Coutinho, p. 29-49

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

 • 2013

  Democratizing Social Work in the Netherlands: from New Public Management to democratic professionalism

  Tonkens, E. H., Hoijtink, M. A. & Gulikers, H., 1 Oct 2013, Professionals under pressure: The reconfiguration of professional work in changing public services. . Noordergraaf, M. & Steijn, B. (eds.). Amsterdam University Press, 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

  Open Access
  File
  159 Downloads (Pure)
 • 2009

  Post-Patient Perspectives. User-based Logics and the Never Ending Inequality between Users and Professionals

  Duyvendak, J. W., Hoijtink, M. & Tonkens, E., 2009, Evidence-based practice: modernising the knowledge base of social work?. Otto, H-U., Polutta, A. & Ziegler, H. (eds.). Opladen : Barbara Budrich Publishers, p. 31-45

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional