Nanda Piersma

dr

20162023

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Network

Guus Berkelmans

 • Universiteit van Amsterdam, Centrum Wiskunde & Informatica

External person

Elenna Dugundji

 • Universiteit van Amsterdam, Centrum Wiskunde & Informatica

External person

Wouter Berkelmans

 • Universiteit van Amsterdam, Centrum Wiskunde & Informatica

External person

Rob van der Meij

 • Universiteit van Amsterdam, Centrum Wiskunde & Informatica

External person

Skadi Renooy

 • Over Morgen

External person

Auke Hoekstra

 • Technische Universiteit Eindhoven

External person

Eric Pauwels

 • Universiteit van Amsterdam, Centrum Wiskunde & Informatica

External person

Floris van Elzakker

 • Gemeente Den Haag

External person

Erik Fledderus

 • Hogeschool Windesheim

External person

Frank Geerts

 • Stichting ElaadNL

External person

Aukje van de Reijt

 • Goudappel Coffeng

External person

Niels Voogt

 • Goudappel Coffeng

External person