KIEM Logistiek: 'Servicelogistiek in de stad'

PrizeUndetermined

Description

Service logistiek in de stad presenteert een voorstel voor onderzoek naar logistiek in de stad waarbij de levering van een dienst centraal staat, maar waarbij transport van goederen ondersteunend is. In dit project onderzoekt de Hogeschool van Amsterdam samen met Stadsdeel Zuid van de Gemeente Amsterdam en UNETO-VNI (ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel) de status van service logistiek in stedelijk gebied in Amsterdam en de mogelijkheden om dit stiller, schoner, veiliger en slimmer uit te voeren zonder dat ten koste gaat van de service aan klanten. Het uiteindelijke doel is een projectvoorstel voor praktijkgericht onderzoek naar service logistiek met één of meerdere demonstratieprojecten.
Dit onderzoek komt voort uit vragen van Stadsdeel Zuid en UNETO VNI. Zij ervaren beide vanuit een ander perspectief problemen bij service logistiek in de stad. Stadsdeel Zuid ervaart een steeds grotere impact van met name bestelbusjes op de leefbaarheid. Zij zien mogelijke oplossingen voor stadslogistiek, maar ervaren dat deze oplossingen niet voor servicelogistiek op gaan. UNETO-VNI ervaart vanuit haar leden ook problemen met transport in de stad en wil haar leden ondersteunen met mogelijke duurzame oplossingen.
De projectdeelnemers delen de ambitie om een bijdrage te leveren aan Topsector logistiek en Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Het project draagt hieraan bij door middel van:
1. Een overzicht van de huidige kennis over servicelogistiek binnen de stad
2. Een overzicht van de problematiek van service logistiek in de stad vanuit het perspectief van de gemeente en dienstverleners.
3. Een overzicht van mogelijke oplossingen waarbij met name ook wordt gekeken naar de rol van logistiek dienstverleners.
Met als uiteindelijk doel een projectvoorstel voor praktijkgericht onderzoek naar service logistiek met één of meerdere demonstratieprojecten, waardoor de oplossing in de praktijk gevolgd en onderzocht kan worden en daarmee de haalbaarheid van een oplossing vastgesteld kan worden.
Het project verzekert een sterke relatie met praktijk doordat tien of meer dienstverleners, handhavers en beleidsmedewerkers input geven. Service logistiek in de stad hanteert een multidisciplinaire aanpak met aandacht voor de rol van bedrijfsvoering, techniek, beleid en gedrag. Door de actieve link van het onderzoeksprogramma Urban Technology met het onderwijs worden professionals van de toekomst betrokken en uitgedaagd mee te denken in mogelijk oplossingen.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

    Fingerprint