KIEM-VANG Laagdrempelig meetsysteem voor compostering: ontwerp, prototype en test

PrizeUndetermined

Description

Grant KIEM-VANG - Knowledge Innovation - From waste to resource 2017-2 SIA - Batch 4 Project number CE.02.029
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

    Fingerprint