NRO Verbindingsprijs 2020

  • van Verseveld, Marloes (Recipient)

PrizeAcademic

Description

Vanuit de behoefte aan verdere professionalisering op het gebied van het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten werd het landelijk ingevoerde en erkende PRIMA-programma doorontwikkeld samen met professionals uit het basisonderwijs. In het onderwijsveld werden een jaar lang de wensen waar een schoolbreed antipestbeleid aan moet voldoen in kaart gebracht. Vervolgens werden voor al deze onderdelen de meest wetenschappelijk onderbouwde technieken en elementen gezocht. Op deze manier zijn praktijk en wetenschap optimaal gecombineerd. Samen met het werkveld zijn diverse modules ontwikkeld: een e-learningmodule voor schoolpersoneel, een training op maat door een gecertificeerde PRIMA-coach, lessenseries voor groep 1 t/m 8, een Pestmeter (interactieve monitor), specifieke handelingsadviezen voor leerkrachten, en een aantal schoolbrede maatregelen. Evaluatieonderzoek onder 153 klassen laat zien dat in klassen waar meerdere modules worden ingevoerd het pesten met meer dan de helft afnam.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

    Fingerprint