Description

In 2000 besloot het UMCU-WKZ een Paul Helders Award in het leven te roepen. De winnaar mag de Paul Helders lezing gegeven. De winnaar heeft zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt op vakinhoudelijk, onderwijskundig als wetenschappelijk vlak voor de kinderfysiotherapie. De NVFK omarmde dit initiatief en daarom wordt er sinds 2003 iedere 5 jaar een lezing gegeven.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsUMC Utrecht, Wilhelmina Kinder Ziekenhuis

    Fingerprint