Twinning awarded 'Docentprofessionalisering Research'

PrizeUndetermined

Description

De centrale doelstelling van de Twinningfaciliteit 2018–2021 is “het versterken van de sociale banden tussen Nederland en Suriname d.m.v. kennisuitwisseling en samenwerking van maatschappelijke organisaties. Door deze interactie kunnen instituties worden ondersteund en de capaciteitsopbouw van het Surinaamse maatschappelijk middenveld worden versterkt”.
Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsMinisterie van Buitenlandse Zaken

    Fingerprint