Project Details

Description

Initiatiefnemers Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en CrowdfundingHub onderzoeken de kansen van gestapeld financieren voor financieel adviseurs:

Hoe kan de financieel adviseur de vele verschillende financieringsvormen, met behulp van een overzichtelijk stappenplan, combineren en tot een optimale passende financieringsaanvraag komen?
StatusFinished
Effective start/end date1/05/1730/04/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.