Mensen in Beweging

Project Details

Description

Het is hoog tijd om Amsterdam gezonder te maken. Maak kennis met Mensen in Beweging. Een bijzonder programma van Urban Vitality van de Hogeschool van Amsterdam. In dit programma onderzoeken we hoe we risicogroepen in Amsterdam kunnen aansporen om gezonder te leven. De focus ligt daarbij niet alleen op meer bewegen en voeding, maar ook op de rol van persuasive technology: creatieve technologie die ons gedrag op een slimme manier verandert.
Short titleMiB
StatusActive
Effective start/end date1/04/20 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.