Andere ouders als bron van steun: Ervaringen met het geven en ontvangen van informele sociale steun in het opvoedingsondersteuningsprogramma Buurtgezinnen.nl

Translated title of the contribution: Other parents as a source of support: Experience with providing and receiving informal support in the parenting support programme Buurtgezinnen.nl

Linde E. Remmelink, Patty Leijten, Lex Veldboer

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Achtergrond
Informele ouderlijke steun wordt gezien als kansrijke interventie voor het reduceren van opvoedstress. Er is echter weinig bekend over hoe relaties tussen ouders met en zonder opvoedstress zich ontwikkelen in opvoedingssituaties waarbij de ene partij ondersteuning geeft en de andere partij ondersteuning ontvangt. Kennis over bevorderende en belemmerende factoren kan helpen om informele ouderlijke steun verder vorm te geven.

Methoden
We hebben gedurende een kwalitatief fenomenologisch onderzoek steunouders (N = 16) en vraagouders (N = 12) in een semigestructureerd interview gevraagd naar hun ervaringen met informele sociale steun in het informele opvoedingsondersteuningsprogramma Buurtgezinnen.nl.

Resultaten
Bevorderende factoren zijn het opbouwen van vertrouwen in de startfase, het bewaren van enige sociale afstand, het erkennen van verschillen wat betreft opvoedstress, financiële mogelijkheden, opleidingsniveau en de normen en waarden die worden gehanteerd in de opvoeding. Ten slotte is het voorkómen van een grote disbalans tussen geven en nemen ook een belangrijke bevorderende factor. Belemmerende factoren zijn een gebrekkig zicht op de leefwereld van de ander, handelings- en vraagverlegenheid en ongevraagde steun.

Conclusies
Verschillende factoren bevorderen het geven en ontvangen van informele sociale steun. Tevens is een aantal belemmerende ervaringen te onderscheiden, op grond waarvan aanbevelingen worden gedaan om de onderlinge relatie verder te optimaliseren.

--

Background
Informal parental support is increasingly seen as a promising intervention for reducing parenting stress. A better understanding of the facilitating and inhibiting factors in the relationships between parents who provide informal support and those who receive informal support could help efforts to successfully implement informal parental support.

Methods
We adopted a qualitative phenomenological research approach using semi-structured interviews with 28 parents who either provided (N = 16) or received (N = 12) informal support. The interviews contained questions about their experiences with the informal parenting support programme Buurtgezinnen.nl.

Results
Perceived facilitating factors included building trust in the start-up phase, keeping a certain social distance and acknowledging differences in terms of socioeconomic status, norms and values, or parenting stress. Last but not least, avoiding a serious imbalance in providing and receiving help is also a facilitating factor. Inhibiting factors included a lack of insight into each other’s world, reluctance to reach out or ask for help, and unsolicited support.

Conclusions
Several relational factors can facilitate successful informal parental support. The identified inhibiting factors led to recommendations for improving informal support programmes.
Translated title of the contributionOther parents as a source of support: Experience with providing and receiving informal support in the parenting support programme Buurtgezinnen.nl
Original languageDutch
Pages (from-to)330-346
JournalKind en adolescent
Volume40
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - Nov 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Other parents as a source of support: Experience with providing and receiving informal support in the parenting support programme Buurtgezinnen.nl'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this