ArtsSciences Designathon: Pressure cooker voor aankomende leraren die interdisciplinair samenwerken aan een vakoverstijgende ontwerptaak.

Anna Hotze, Emiel Heijnen, Melissa Bremmer, M.H.J. Pijls, Emer Beamer

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

4 Downloads (Pure)

Abstract

Vakoverstijgend onderwijs is een belangrijk thema en wordt vaak in een adem genoemd met toekomstgericht onderwijs. Voor aankomende leraren is het belangrijk om vakoverstijgend onderwijs te kunnen verzorgen waarin leerlingen, naast vakinhouden, ook vakoverstijgende vaardigheden opdoen zoals creatief-, kritisch- en probleemoplossend vermogen. Daartoe dienen student-leraren ook zelf ervaring op te doen met vakkenintegratie. In deze bijdrage beschrijven we het proces en de leeropbrengsten van een zogenaamde designathon. In deze designathon worden aspecten van kunst en bètavakken geïntegreerd rond een centrale ontwerpwerpvraag, waar gemengde teams van student-leraren met verschillende achtergronden (kunst, PABO en bèta) mee aan de slag zijn gegaan. In een kleinschalig onderzoek is door middel van observaties en het inzetten van learner reports gekeken naar het proces van de designathon, de rol van de begeleiders en de leeropbrengsten. Uit de analyse van observaties en learner reports blijkt dat vooral het aspect van de ‘pressurecooker’ (in korte tijd een volledig ontwerpproces doorlopen) goed werkte: het daagde uit tot uitwisseling van ideeën en geëngageerde discussies rond een maatschappelijk thema op het snijvlak van kunst, techniek en wetenschap. Uit observaties blijkt dat een combinatie van procesmatige en inhoudelijke begeleiding het meest effectief was. De meeste gerapporteerde leerervaringen waren gerelateerd aan het opdoen van ervaring met de inhoud en didactiek van een interdisciplinair ontwerpproces. Participatie aan een designathon biedt aankomende leraren dus concrete handvatten voor vakoverstijgend onderwijs. Daarnaast kwam ervaring met interdisciplinair samenwerken als belangrijke leeropbrengst naar voren. Alle deelnemende studenten vonden het werken in gemengde teams relevant en leerzaam.
Original languageEnglish
Pages (from-to)193-206
JournalVELON : tijdschrift voor lerarenopleiders
Volume40
Issue number3
Publication statusPublished - 1 Oct 2019

Fingerprint Dive into the research topics of 'ArtsSciences Designathon: Pressure cooker voor aankomende leraren die interdisciplinair samenwerken aan een vakoverstijgende ontwerptaak.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this