Beleid voor cultuur en immigranten: rijksbeleid en uitvoeringspraktijk 1980-2004

Research output: PhD thesisResearch external, graduation external

Abstract

De vestiging van grote groepen niet-westerse immigranten in Nederland is de aanleiding geweest voor het ontwikkelen van een minderheden- en later een integratiebeleid. Voor het cultuurbeleid is net als voor een aantal andere beleidsterreinen ook een minderhedenbeleid ontwikkeld.
Original languageEnglish
Publication statusPublished - 7 Oct 2011

Cite this