Bezorgeconomie: de effecten op mobiliteit, milieu en leefomgeving

W. Ploos van Amstel, J. Weltevreden, H. Quak, M. Hopman

Research output: Contribution to conferencePaperAcademic

Abstract

Bezorgeconomie : de effecten op mobiliteit, milieu en leefomgeving. Paper voor Vervoerslogistieke Werkdagen.
Online winkelen is populair. Tussen 2010 en 2019 zijn de onlinebestedingen in Nederland volgens brancheorganisatie Thuiswinkel.org gestegen van circa 10 miljard tot bijna 26 miljard euro. In 2020 hebben de coronamaatregelen geleid tot een groei van 40 tot 60% in het aantal onlineaankopen (data CBS over 2020). De verwachting is dat ook na de coronacrisis sprake blijft van een verdere verschuiving van fysiek winkelen naar online winkelen; een verwachte groei per jaar van 15% bij multichannelwinkels en 7,5% bij pure webwinkels. Daarmee rijst de vraag wat de effecten van de bezorgeconomie zijn voor onder andere mobiliteit, logistiek, het milieu en de verkeersveiligheid.
Original languageDutch
Number of pages9
Publication statusPublished - 10 Mar 2022

Cite this