De diversiteit van het willen: Een onderzoek naar de dynamiek van motivaties achter regelnaleving

Eelco van Wijk, Frédérique Six

Research output: Book/ReportBookAcademicpeer-review

174 Downloads (Pure)

Abstract

In de beleidsmatige en wetenschappelijke zoektocht naar effectieve handhavingsstrategieën wordt in toenemende mate gekeken welke strategie het beste aansluit bij de motivaties en mogelijkheden van ondertoezichtstaanden. Inzicht en begrip in wat burgers, bedrijven en instellingen motiveert om regels wel of niet na te leven is hierbij cruciaal. Tegelijkertijd worden motivaties tot op heden voornamelijk als statische begrippen onderzocht. In dit onderzoek zijn wij juist geïnteresseerd in de ontwikkeling en verandering van motivaties. Welke motivaties spelen wanneer een rol, hoe verhouden zij zich tot elkaar en onder invloed van welke factoren veranderen ze? In De diversiteit van het willen wordt verkend wat de bijdrage kan zijn van Goal Framing Theory (GFT) in het beantwoorden van deze vragen. Aan de hand van diepgaande gesprekken met ondernemers worden ontwikkelingen en veranderingen in de constellatie van motivaties gereconstrueerd en brengen wij in kaart welke contextuele factoren motivaties beïnvloeden. De resultaten ondersteunen toepassing van GFT in naleefsituaties: de theorie helpt de geobserveerde dynamiek van motivaties te verklaren, evenals de effecten van externe invloeden zoals de interactie met inspecteurs.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom Lemma Uitgevers BV
Number of pages72
ISBN (Electronic)9789462740273
ISBN (Print)9789462363809
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameHandhaving en Gedrag

Cite this