De Effecten van Masteropleidingen op Leraren en Hun Omgeving: Deel 1: Literatuuronderzoek naar mogelijke effecten en onderlinge mechanismen: Beleidsdocumenten

Research output: Book/ReportReportAcademic

14 Downloads (Pure)

Abstract

In dit rapport wordt aan de hand van beleidsrapporten verkend welke effecten er verwacht worden van post-initiële masteropleidingen voor leraren. Deze verkenning is uitgevoerd in kader van een onderzoek naar de effecten van masteropleidingen op leraren en hun omgeving.In de beleidspublicaties van de afgelopen jaren ligt de nadruk op de bijdrage die masteropleidingen kunnen leveren aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. In de beleidspublicaties is slechts beperkt aandacht voor mogelijke effecten vaste master-opgeleide leraren op de leerresultaten van leerlingen.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherHogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding
Publication statusPublished - May 2013

Cite this